Freelancer

Freelancer je osoba, která pracuje na volné noze a získává zakázky od různých zákazníků nebo společností. Freelanceři jsou obvykle samostatní podnikatelé nebo živnostníci, kteří se nezavazují k trvalému pracovnímu poměru s jednou společností a mohou si vybírat, pro koho budou pracovat a na jaké projekty se budou specializovat.

Freelanceři mohou pracovat v různých oborech, jako je například tvorba webových stránek, design, copywriting nebo fotografie.

Související termíny

Freelancing