FTW

FTW - význam zkratky

„FTW“ je zkratka pro „For The Win“, což znamená „pro vítězství“ nebo „pro vítězství v tomto směru“. Tuto zkratku se často používá jako interjekci, když někdo něco podporuje nebo chválí. Může být použit v široké škále kontextů, například pro označení oblíbeného sportovního týmu, hudby, filmu nebo jiné aktivity.

Použití této zkratky vyjadřuje nadšení nebo silnou podporu pro něco, co se považuje za vítězství nebo úspěch. Může to být také použito jako vtip nebo ironický komentář.