Fundamentalizmus

Fundamentalizmus je pojem, který se používá k popisu silného a radikálního vyznání nějakého názoru nebo víry. Fundamentalizmus se tedy týká silného a pevného přesvědčení, že nějaký názor nebo víra jsou správné a že by se měly bezpodmínečně dodržovat.

Fundamentalizmus se často vyskytuje v různých náboženských, politických nebo filozofických kontextech. Fundamentalizmus může být spojen s různými náboženstvími, jako jsou například islám, křesťanství nebo hinduismus. Fundamentalizmus může být také spojen s různými politickými nebo filozofickými směry, jako jsou například komunismus nebo anarchismus.

Fundamentalizmus se často projevuje jako silná touha po dodržování tradičních nebo dogmatických názorů a zvyklostí, a odmítáním jakékoli formy změny nebo modernizace. Fundamentalizmus může také vést k nesnášenlivosti vůči jiným názorům nebo vírám, a k podpoře násilných nebo extremistických činů.

Fundamentalizmus může mít negativní účinek na společnost, protože může vést k násilnostem, diskriminaci a nesnášenlivosti. Taky může bránit rozvoji a posunu společnosti kupředu. Proto se často kritizuje jako rigidní a zastaralý pohled na svět.