FYI

FYI - význam zkratky

Zkratka „FYI“ je anglická zkratka, která označuje pojem „for your information“, což znamená „pro vaši informaci“. Je to způsob, jak se sdělit nějakou informaci, která může být pro druhou stranu užitečná nebo důležitá.

Tuto zkratku lze často vidět v e-mailech, textových zprávách nebo na sociálních sítích, kde se lidé snaží sdělit informaci, která může být pro druhou stranu důležitá nebo užitečná.

Může také být použit jako způsob, jak někomu něco říct, aniž by to bylo interpretováno jako kritika nebo poučování.

Tuto zkratku se může použít jak ve služebním tak i ve soukromém kontextu.