HDP

HDP (z anglického Gross Domestic Product) je ekonomický ukazatel, který měří hodnotu veškerého produktu vytvořeného v rámci daného území, a to včetně produktu vytvořeného cizinci na území dané země. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů ekonomického růstu a prosperity země. HDP se obvykle vyjadřuje v národní měně za dané období (obvykle rok nebo kvartál) a může být také vyjádřen jako nominální nebo reálný HDP. Reálný HDP odráží hodnotu produktu, který byl vytvořen, a to v konstantních cenách, což znamená, že se očišťuje o vliv inflace.