Hypotetický

Hypotetický je adjektivum, které se používá k popisu něčeho, co je předpokládáno nebo předvídáno, ale nemusí být nutně pravdivé nebo potvrzené. Hypotetické tvrzení je tvrzení, které je založené na předpokladu nebo domněnce, ale nemá dostatek důkazů nebo potvrzení. Hypotetické scénáře nebo modely jsou modely nebo scénáře, které předpokládají určité události nebo výsledky, ale nejsou založené na skutečných datech nebo faktech.

Hypotetické předpoklady se často používají v matematice, vědě nebo výzkumu k testování teorií nebo modelů, ale musí být dále ověřovány a potvrzovány, aby mohly být považovány za pravdivé. Hypotetické předpoklady jsou tedy předpoklady nebo domněnky, které jsou založené na předpokladu, ale nemají dostatečné důkazy nebo potvrzení.