IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla účtu, který se používá pro elektronické transakce mezi bankami. Je to standardizované číslo účtu, které se skládá z kódu země, kódu banky a čísla účtu. Je to jedinečné číslo, které identifikuje konkrétní účet u konkrétní banky v konkrétní zemi. IBAN se používá především pro mezinárodní platby, ale také pro národní platby v některých zemích. Je to důležitý prvek pro automatizaci a zrychlení platby a minimalizuje riziko chyb při zadávání čísla účtu.