Indukce

Indukce je termín, který se používá k popisu logické metody, která se používá k dosažení závěru nebo konkrétního závěru z několika konkrétních případů nebo příkladů. Indukce se tedy týká metody, která se používá k dosažení závěru z konkrétních příkladů nebo případů.

Indukce se často vyskytuje v oblasti matematiky a logiky, kde se používá k dosažení obecného závěru nebo pravidla z několika konkrétních případů nebo příkladů. Například, pokud se ukáže, že všechny koule na stole jsou modré, lze indukcí dospět k závěru, že všechny koule na stole jsou modré, nebo že všechny koule jsou modré, nikoliv pouze ty na stole.

Indukce se také často vyskytuje v oblasti vědy, kde se používá k dosažení závěru nebo teorie z několika konkrétních pozorování nebo experimentů.