Informace

Informace je znalost nebo poznatky, které jsou získány prostřednictvím pozorování, výzkumu nebo komunikace. Může se jednat o data, fakta nebo statistiky, ale také o názory, postoje nebo subjektivní zkušenosti. Informace mohou být také prezentovány v různých formátech, jako jsou text, zvuk nebo obraz. Důležitým aspektem informace je její pravdivost a relevantnost. Informace, která je správná a relevantní, může být použita k vytváření nových poznatků a ke kvalitnějšímu rozhodování.