Insolvence

Insolvence je stav, kdy se subjekt (firma, jednotlivec) nachází v neschopnosti splácet své dluhy včas. Insolvenční proces se spouští, když se dlužník stane neschopným splácet své dluhy, a může být vedena jak soudní cestou, tak mimosoudní cestou. Cílem insolvenčního řízení je vymoci co nejvyšší návratnost pro věřitele, co nejlepší uspořádání pro dlužníka a co nejmenší negativní dopad na ekonomiku.

V závislosti na zemi mohou být různé formy insolvence a různý postup při řešení situace, například reorganizace, likvidace, nebo oddlužení. Insolvence má vliv na celkovou ekonomiku země, protože znamená ztrátu pro věřitele a může mít dopad na zaměstnanost a ekonomickou aktivitu v dané oblasti.