Internacionalizace

Internacionalizace

Význam slova internacionalizace je akt nebo proces přivedení něčeho pod kontrolu nebo ochranu dvou nebo více národů; alternativně slovo internacionalizace vyjadřuje akt nebo proces vytváření něčeho mezinárodního.

Příklad použití:

Internacionalizace a globalizace obchodu a politiky.