IP

Zkratka IP může mít několik různých významů, v závislosti na kontextu:

  1. IP (Internet Protocol) – je síťový protokol, který se používá k přenosu dat mezi počítači na internetu. IP adresa je unikátní číslo, které identifikuje každý počítač nebo zařízení na internetu.
  2. IP (Intellectual Property) – označuje duševní vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, autorská práva a obchodní tajemství.
  3. IP (In-Progress) – označuje práci, která se stále provádí, například při projektech nebo výzkumech.
  4. IP (Input/Output) – označuje vstupní a výstupní porty nebo rozhraní v počítačové technice.
  5. IP (Investment Potential) – označuje potenciál pro investice nebo rozvoj v určité oblasti nebo odvětví.