Kognitivní psychologie

Co je Kognitivní psychologie?

Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je odvětvím psychologie, které se zabývá procesem utváření takzvaných modelů našeho okolního světa. Staví na důležitosti a studuje emoce, práci s informacemi, myšlení a paměť, IQ, interní procesy vnímání, jež ovlivňují lidské chování, prožívání a utváření rozhodnutí.

Video prezentace na téma Kognitivní psychologie:

Související termíny: