Kompatibilní

Kompatibilní je označení pro něco, co je schopné spolu fungovat nebo být použito společně bez problémů nebo konfliktů. Kompatibilní se obvykle používá k popisu věcí nebo systémů, jako jsou například počítačové programy nebo zařízení, a může být také použito k popisu lidských vztahů nebo postojů.

Kompatibilní se liší od neslučitelného tím, že umožňuje spolupráci nebo soužití bez konfliktů nebo problémů, zatímco neslučitelné je schopné spolu fungovat nebo být použito společně, ale může vyvolávat konflikty nebo problémy.