LLM

LLM je zkratka pro magisterský titul práva (Master of Laws). Tento titul se obvykle uděluje po úspěšném absolvování dvouletého specializovaného programu na právnické fakultě nebo škole. LLM programy se často zaměřují na konkrétní oblast práva, jako je mezinárodní právo, obchodní právo nebo veřejné právo. Tyto programy jsou obvykle určeny pro absolventy právnické fakulty, kteří chtějí získat další specializaci nebo povýšit své kvalifikace v oboru.