Moribundus

Moribundus je latinské slovo, které se používá k označení stavu, kdy je něco nevyhnutelně závislé na pomoci nebo podpůrných opatřeních zvenčí, a bez nich by zákonitě zaniklo nebo zemřelo. Slovo moribundus se obvykle používá ve spojení s lidským životem nebo s životem organizací nebo podniků, ale může být použito i v jiných kontextech.

Příkladem může být člověk, který je v kritickém stavu a je závislý na pomoci lékařů a zdravotnických zařízení, nebo podnik, který je v finanční tísni a bez podpůrných opatření by zákonitě zbankrotoval.

Slovo moribundus má tedy negativní conotaci a vyjadřuje stav, kdy je něco nevyhnutelně ohrožené nebo závislé na záchraně zvenčí. Je třeba mít na paměti, že moribundus se týká stavu, který je nevyhnutelný, a není možné ho změnit bez podpůrných opatření nebo intervence ze strany zvenčí.