Nejzazší

Nejzazší je označení pro poslední nebo konečnou hranici nebo mez, která určuje nejvyšší možnou míru nebo hodnotu něčeho. Nejzazší může být použito k popisu nejvyššího času, který je možné věnovat něčemu, nejvyššího množství něčeho, co je možné v daném období vyprodukovat nebo spotřebovat, nebo nejvyššího množství něčeho, co je možné v daném období vydělat nebo utratit.

Nejzazší je obvykle používáno jako kritérium nebo limity pro rozhodování nebo plánování a je důležité brát ho v úvahu při rozhodování o tom, co je možné nebo vhodné v dané situaci udělat. Nejzazší může být také použito k určení nejvyššího možného rizika nebo nákladů, které jsou ochotni někteří lidé podstoupit nebo zaplatit.