Newsletter

Co je Newsletter?

Newsletter

Newsletter je složeninou anglických slov news (novinky) a letter (dopis) a do češtiny by se dal tento termín volně přeložit jako bulletin či zpravodaj. Toto označení lze použít jak pro tištěnou, tak digitální verzi, avšak použití pro druhou zmíněnou možnost je stále častější a oblíbenější.

Digitální newsletter je nejčastěji rozesílán ve formě emailu, nicméně lze se setkat například i s formátem PDF. Ten ovšem není tolik uživatelsky přívětivý a ani tak dobře neplní své účely. Newsletter je rozesílán na pravidelné bází přihlášeným odběratelům a jeho smyslem je udržovat dlouhodobý vztah se zákazníky, partnery, veřejností nebo jakoukoliv námi definovanou skupinou.

Obsah newsletteru se značně liší, a to v závislosti na tom, kdo je jeho rozesílatel a co má být jeho smyslem. Pokud například newsletter rozesílá e-shop, pak bude obsah tvořen asi převážně akčním zbožím a novinkami v nabídce a výstupem by měl být nákup. Jestliže bude newsletter rozesílat politická strana, jeho náplní zřejmě bude sdělování politických názorů, novinek ve straně a jiného s cílem udržet a získat si voliče.

Důležitost a efektivita rozesílání newsletterů z reklamního hlediska nabývá stále více na důležitosti, protože umožňuje budovat dlouhodobé vztahy s odběrateli a propagovat značku, výrobky a služby prakticky zdarma. Odvětví internetového marketingu založené na zefektivnění práce s rozesíláním newsletterů se nazývá emailing .

Související termíny: