Nihilizmus

Nihilizmus je filosofický směr, který se zabývá otázkou existence a smyslu života. Nihilizmus se často vyskytuje v kontextu kritiky tradičních hodnot a institucí, jako jsou víra, morálka, politika nebo náboženství.

Nihilistický přístup se často vyskytuje v kontextu kritiky tradičních hodnot a institucí, které se považují za nerelevantní, a které se pokládají za neudržitelné nebo falešné. Nihilisté často tvrdí, že život nemá žádný smysl nebo že životní hodnoty jsou subjektivní a že není žádný objektivní způsob, jak posoudit, co je správné nebo špatné.

Nihilizmus se objevil v 19. století jako reakce na evropskou kulturu, která se zaměřovala na vědu, technologii a racionalitu.

Naposledy přidané výrazy