NSFW

NSFW - význam zkratky

Zkratka NSFW je skratka anglického výrazu „Not Safe For Work“ (nevhodné pro práci). Tento výraz se používá pro obsah, který by mohl být v pracovním prostředí nevhodný nebo kontroverzní, například pro obsah s erotickým nebo sexuálním tématem, násilím nebo vulgárním jazykem. NSFW označení se často používá na internetu, zejména na sociálních sítích a fórech, aby upozornil na tento typ obsahu a umožnil lidem rozhodnout, zda jej chtějí zobrazit nebo ne.