Personifikace

Personifikace - význam

Personifikace je literární technika, při které se věci nebo abstraktní pojmy zobrazují jako osoby nebo bytosti s lidskými vlastnostmi. Cílem personifikace je vyjádřit myšlenky nebo emoce prostřednictvím přímého ztělesnění věcí nebo pojmů. Například když se řekne „slunce se usmívá na nás“, slunce se personifikuje jako osoba s lidskou schopností usmívat se. Personifikace může být použita k vyjádření myšlenek nebo emocí, které by jinak byly složité nebo těžké vyjádřit přímo. Může také být použita k vytvoření poutavějšího a zajímavějšího příběhu nebo básně.