Ph.D.

Titul Ph.D. znamená „Doctor of Philosophy“ (v překladu „Doktor filozofie“). Je to nejvyšší akademický titul, který lze získat v oblasti vědy a vzdělání. Ph.D. je obvykle udělován po úspěšném absolvování dlouhodobého programu vysokoškolského vzdělávání, který zahrnuje výzkumnou práci a odbornou práci v oboru. Při získávání Ph.D. se studenti musí prokázat schopností vytvořit originální vědecký výzkum, který přispívá k rozvoji svého oboru a vede k publikaci vědeckých prací.

Související termíny

PhDr.