Podíl

Pojem podíl se může vztahovat na různé oblasti, ale nejčastěji se vyskytuje v finančnictví a ekonomii. V těchto oblastech se podíl označuje jako procentuální část celkové hodnoty nebo počtu. Například, když se řekne, že někdo má podíl 50% na společnosti, znamená to, že vlastní polovinu akcií společnosti nebo že polovina zisku společnosti jde na jeho účet.

V matematice se podíl označuje jako hodnota, která dělí jednu část na další. Například, když se řekne, že podíl 4/5, znamená to, že čtvrtina celkové hodnoty je rozdělena na 5 částí a jedna z nich je 4.

V obecnějším smyslu se podílem může označovat také rozdělení nějakého konkrétního úkolu, rozdělení nějakého úkolu mezi lidi, nebo rozdělení nějakého úkolu mezi jednotlivé části.

Naposledy přidané výrazy