Postulát

Postulát je termín používaný k popisu základního nebo předpokládaného tvrzení nebo axiómu, který se používá jako základ pro další úvahy nebo argumenty. Postulát je tvrzení, které se považuje za pravdivé nebo relevantní bez dalšího důkazu nebo potvrzení.

V matematice a logice, postulát je základní předpoklad nebo axiom, který se považuje za základní pravdu, na kterém jsou založeny další výsledky nebo tvrzení. Tyto postuláty se používají jako základ pro další matematické nebo logické úvahy.

V filozofii, postulát je obecně považován za pravdu, která je přijímána jako základ pro další úvahy nebo argumenty.

V oblasti obchodu a managementu, postulát může být také použit jako základ pro strategické rozhodování nebo plánování.

V každém případě, postulát je základním kamenem pro další úvahy a výsledky, a proto je důležité, aby byl pečlivě zvážen a potvrzen.