POV

POV - význam zkratky

Zkratka „POV“ je anglická zkratka, která označuje pojem „Point of View“ nebo „perspective“ v překladu. Tuto zkratku se používá k označení pohledu nebo perspektivy, z níž se na určitou věc nebo situaci díváme.

V literatuře se například POV používá k označení pohledu, z něhož je příběh vyprávěn. Může se jednat o vyprávění z pohledu první osoby, kdy se autor sám stává hrdinou svého příběhu, nebo z pohledu třetí osoby, kdy se autor dívá na své postavy. V obou případech POV určuje, jakým způsobem se na příběh díváme a jakým způsobem je nám vyprávěn.

V filmu, televizi nebo fotografii se POV používá k označení úhlu, z něhož se na scénu nebo objekt díváme. Může se jednat o pohled shora, ze strany nebo zepředu.

V obecném smyslu se také POV používá k označení stanoviska, z něhož se na něco díváme, což může zahrnovat i názor, postoj nebo úhel pohledu.