Precedent

Precedent je termín používaný k popisu předchozího rozhodnutí nebo události, která se považuje za příklad nebo vzor pro následné rozhodnutí nebo jednání. Precedent může být vytvořen v různých oblastech, jako je například právo, politika nebo obchod.

V právním systému, precedent je předchozí rozsudek nebo rozhodnutí soudu, které se používá jako vodítko pro rozhodování v budoucích případech, které se týkají podobných otázek nebo problémů. Tento princip, který se nazývá „princip dřívějšího rozhodnutí“ (latinsky „stare decisis“), poskytuje soudcům pravidlo pro rozhodování, které se snaží zajistit jednotnost a stability v právním systému.

Ve veřejné politice, precedent se týká předchozích rozhodnutí nebo jednání vlády nebo orgánů, které se používají jako vodítko pro rozhodování v budoucích otázkách nebo situacích.

V obchodu, precedent se může týkat předchozích smluv nebo obchodních praktik, které se používají jako vodítko pro budoucí smlouvy nebo obchodní jednání.