Profylaxe

Profylaxe je pojem, který se používá k popisu prevence nebo předcházení onemocnění. Profylaxe se tedy týká opatření, která se používají k tomu, aby se zabránilo vzniku onemocnění nebo k tomu, aby se snížilo riziko vzniku onemocnění.

Profylaxe se může týkat jak onemocnění infekčního původu, tak i onemocnění neinfekčního původu. Profylaxe může mít různé formy, jako například:

  • Primární profylaxe: jedná se o opatření, která se používají k tomu, aby se zabránilo vzniku onemocnění u zdravých lidí. Primární profylaxe může zahrnovat vakcinaci, očkování nebo jiné preventivní opatření.
  • Sekundární profylaxe: jedná se o opatření, která se používají k tomu, aby se zabránilo relapsu nebo opakování onemocnění u již nemocné osoby. Sekundární profylaxe může zahrnovat léčbu nebo jiné preventivní opatření.
  • Tertiární profylaxe: jedná se o opatření, která se používají k tomu, aby se snížilo riziko komplikací nebo dalšího postižení u osoby, která již onemocněla. Tertiární profylaxe může zahrnovat rehabilitaci nebo jiné preventivní opatření.

Profylaxe se využívá v různých oblastech zdravotnictví, jako jsou například epidemiologie, imunologie, nebo prevence onemocnění. Je důležitou součástí zdravotní péče, která má za cíl snížit riziko onemocnění a zlepšit kvalitu života.