R&D

R&D - význam zkratky

Zkratka R&D znamená „Research and Development“. Jde o pojem, který se používá v podnikání a ve vědě a označuje výzkum a vývoj. V podnikání se R&D týká vyhledávání nových produktů, procesů nebo služeb a jejich vývoje. Výzkum může být prováděn interně nebo externě, například prostřednictvím spolupráce s univerzitami nebo výzkumnými institucemi. Výsledky výzkumu a vývoje slouží k zlepšování stávajících produktů nebo k vytváření nových produktů nebo služeb, které budou odpovídat potřebám trhu. R&D také může být klíčový pro inovace a konkurenceschopnost podniku.