Segregace

Segregace je termín, který se používá k popisu procesu oddělení nebo rozdělení lidí na základě rasy, etnické skupiny, pohlaví, sociálního postavení nebo jiných kritérií. Segregace se často vyskytuje v kontextu rasové diskriminace, kdy se určité skupiny lidí oddělují od ostatních a jsou diskriminovány v oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání nebo ve veřejném životě.

Segregace může mít různé formy, jako například:

  • Rasová segregace: kdy se lidé rozdělují na základě rasy a jsou diskriminováni v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnání nebo ve veřejném životě.
  • Genderová segregace: kdy se lidé rozdělují na základě pohlaví a jsou diskriminováni v oblasti vzdělání, zaměstnání nebo ve veřejném životě.

Segregace má negativní dopad na životy lidí, kteří jsou diskriminováni, protože jim brání v plném rozvinutí svého potenciálu a v dosažení rovných příležitostí.