Sémantika

Sémantika je obor lingvistiky, který se zabývá významem slov a vět. Sémantika se tedy týká toho, jak slova a věty vytvářejí význam a jaký význam mají.

Sémantika se zabývá různými aspekty významu, jako jsou například lexikální význam (tj. význam slov), syntaktický význam (tj. význam vět), kontextový význam (tj. význam v konkrétním kontextu) nebo implikativní význam (tj. význam, který je obsažený v nevyřčených slovech).

Sémantika se také zabývá tím, jak slova a věty vytvářejí vztahy mezi různými částmi sdělení, jako jsou například podměty, přísudky, a předměty. Sémantika také zkoumá jak se význam vytváří a jakým způsobem se význam mění v různých kontextech.

Sémantika je důležitá pro pochopení toho, jak se slova a věty používají k vytváření a sdělování významu. Sémantická analýza se používá v různých oblastech, jako je například jazykový výzkum, kognitivní věda, nebo aplikace jako překlad nebo rozpoznávání řeči.

Naposledy přidané výrazy