Sofistikovaný

Sofistikovaný

Význam slova sofistikovaný je propracovaný či složitý v (dobrém slova smyslu).

Pokud je přídavné jméno použito v souvsilosti s člověkem, připisujeme mu dobré porozumění tomu, jak se lidé chovají, a/nebo dobré znalosti kultury a módy. Sofistikovaný člověk je také inteligentní a umí se pohybovat ve společnosti.

Pokud hovoříme o věci či zařízení či např. softwaru myslíme tím, že daný předmět byl vytvořený složitým způsobem, a proto je schopný provádět složité úkoly.

Naposledy přidané výrazy