Standup

Standup je termín, který se používá v rámci projektového řízení, a označuje krátkou a stručnou schůzku, která se koná každý den nebo týdně. Cílem standupu je zajistit, aby všichni členové týmu byli informováni o tom, co se v projektu děje, a aby se mohli rychle a efektivně vyřešit případné problémy nebo konflikty.

Během standupu se členové týmu většinou postupně vystupují a odpovídají na tři otázky: Co jsem udělal včera?, Co budu dělat dnes? a Mám nějaký problém, který potřebuju pomoc? Tato schůzka je krátká, obvykle trvá jen 15-30 minut, a má být co nejefektivnější.