Synonymum

Synonymum je termín, který se používá k popisu slova nebo fráze, která má stejný nebo podobný význam jako jiné slovo nebo fráze. Synonyma jsou slova, která se vyskytují v jazyce, a která mohou být použita namísto jiného slova nebo fráze, aniž by to měnilo význam věty.

Například, slova „velký“, „obrovský“ a „ohromný“ jsou synonyma, protože všechny tři slova se používají k popisu něčeho velkého nebo rozsáhlého.

Synonyma se často používají v literatuře, poezii a hovorovém jazyce k dosažení různých stylistických efektů, jako je například vyjádření stejného významu v různých slovech nebo frázích, nebo k dosažení různých gradací významu.

Naposledy přidané výrazy