Tho

Tho - význam

„Tho“ je internetový slang, který se používá jako zkratka pro slovo „though“ (i když, ačkoli). Slovo „though“ se často používá v angličtině jako spojovací slovo, které umožňuje přidat k již vyslovenému názoru nebo myšlence další poznámku nebo vysvětlení.

Například ve větě „I like the new iPhone, though it’s quite expensive“ se „though“ používá k vyslovení názoru, že autor nový iPhone má rád, ale zároveň uvádí, že je drahý.

Ve slangu internetu se „tho“ často používá jako kratší verze slova „though“ a obvykle se používá k vyjádření názoru nebo poznámky k něčemu, co bylo předtím řečeno. To může být často napsáno v textových zprávách nebo na sociálních sítích.