Vibe

Vibe“ je slovo, které se používá k popisu atmosféry nebo nálady, která se vyskytuje v určité situaci nebo prostoru. Slovo „vibe“ se často používá k popisu pocitu, který člověk získává z okolí, například pocitu pohody nebo neklidu. Může se také používat k popisu osoby nebo skupiny lidí, například „ta osoba má dobrý vibe“ nebo „ta skupina lidí má špatný vibe“. Vibe se může také vztahovat k hudbě nebo umění, kde se používá k popisu specifické atmosféry nebo stylu.