Yuppie

Kdo je Yuppie?

Yuppie

Yuppie vychází ze spojení anglický slov Young Urban Profesional – Mladý Městský Profesionál a jedná se o poměrně hanlivé označení osoby, pro kterou je charakteristické dobré zaměstnání (povětšinou v byznys sféře), vysoký plat, věk kolem třicítky, budování kariéry, utrácení peněz za prémiové a luxusní výrobky a ve větší či menší míře také povýšené chování.

Tento termín se poprvé objevil v 80. letech ve Spojených státech amerických, jako reakce na odklon mladých od tradičních hodnot, jejich vzrůstající zájem u budování kariéry, vydělávání peněz a jejich utrácení.

Související termíny: