ATL – Above The Line

Co je ATL – Above The Line?

ATL - Above The Line

ATL je zkratka z anglického Above-the-line a označuje druh marketingové komunikace, která se v České republice označuje jako takzvaná nadlinková komunikace. Jedná se o formu propagace a reklamy pomocí masových medií, jako jsou televizní stanice, tiskoviny, rádia, billboardy a podobně. V opozici proti ATL stojí BTL (Below-the-line) komunikace, česky podlinková komunikace. V posledních letech se však rozdělení na tyto dvě oblasti stále více ztrácí a postrádá na významu.

Související termíny: BTL