BTL – Below The Line

Co je BTL – Below The Line?

BTL - Below The Line

BTL je anglická zkratka slovního spojení Below-the-line používaného v marketingu, které je do češtiny někdy překládáno jako takzvaná podlinková komunikace. V praxi tento termín označuje propagaci a reklamu bez použití masových medií, jako je kupříkladu televize. Konkrétními příklady jsou direct marketing, sampling nebo point of sale. V opozici jsou již zmiňovaná masová média, která jsou v tomto kontextu souhrnně označována jako ATL (Above-the-line). V současnosti však hranice mezi těmito dvěma kategoriemi není tolik výrazná, jako tomu bylo v minulosti, a proto také nejsou tyto termíny tak hojně užívány, jako dříve.

Jako jeden z celé plejády reklamních formátu spadajících pod označení BTL, můžeme uvést i příklad v poslední době velmi populárního videomappingu.

Videomapping k výročí 170. let Plzeňského Prazdroje:

Související výrazy:

ATL

Direct marketing

Sampling