Direct marketing

Co je Direct marketing?

Direct marketing

Direct marketing, do českého jazyka též někdy překládáno jako přímý marketing, je termín označující typ reklamních sdělení, u kterých prodejce oslovuje klienta adresně a napřímo. Obsah sdělení je tedy personifikován. Nejčastějším a nejpoužívanějším nástrojem direct marketingu je direct mail (dopisy, pohlednice, kataloga, atp), ale v poslední době nabral na důležitosti také emailing (rozesílání mailů v rámci vlastněné databáze klientů, nejedná se o SPAM). Mezi další můžeme zařadit kupříkladu mobilní marketing nebo telemarketing.

Podstatným rysem direct marketingu jsou legislativní omezení, které regulují rozesílání nevyžádané reklamy a zneužívání osobních údajů. Z toho vyplývá, že rozesílatelé musí využívat pouze takové klientské databáze, které je opravňují direct marketing aplikovat.

Související termíny:

Přímý marketing

Direct mail

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu