Naposledy přidané výrazy

Přímý marketing

Co je Přímý marketing?

Přímý marketing

Přímý marketing je český výraz pro anglický termín direct marketing označující druh marketingové komunikace, kdy jsou potenciální klienti oslovování přímo a pokud možno co nejvíce osobním způsobem, tak aby jim byl nabídnut nejlepší produkt/služba z hlediska jejich potřeb.

Mezi nejčastěji používané nástroje patří direct mail (personalizované dopisy, pohlednice, katalogy zboží atp.), mailing (emaily), telemarketing (oslovení pomocí telefonu), ale lze se setkat i reálnou osobní komunikací.

Související termíny:

Direct marketing

Direct mail