Přímý marketing

Co je Přímý marketing?

Přímý marketing

Přímý marketing je český výraz pro anglický termín direct marketing označující druh marketingové komunikace, kdy jsou potenciální klienti oslovování přímo a pokud možno co nejvíce osobním způsobem, tak aby jim byl nabídnut nejlepší produkt/služba z hlediska jejich potřeb.

Mezi nejčastěji používané nástroje patří direct mail (personalizované dopisy, pohlednice, katalogy zboží atp.), mailing (emaily), telemarketing (oslovení pomocí telefonu), ale lze se setkat i reálnou osobní komunikací.

Související termíny:

Direct marketing

Direct mail