Mobilní marketing

Co je Mobilní marketing?

Mobilní marketing

Mobilní marketing je jedno z nejdynamičtějších a nejperspektivnějších odvětví marketingu a reklamy. Dříve byl mobilní marketing spojován výhradně se zasíláním reklamních sdělení pomocí SMS a MMS zpráv, avšak s příchodem a masivním rozšiřován chytrých telefonů – smartphonů, tabletů a mobilního internetu došlo k rozšíření možností tohoto formátu. Do mobilního marketingu tak lze v současné době zahrnout reklamu, ale také přizpůsobování a tvorbu platforem na míru mobilním zařízením.

V oblasti reklamy došlo u mobilního marketingu k rozšíření o klasickou textovou (PPC) a grafickou reklamu (bannery, videa) a možnost jejich zobrazování na webových stránkách, ale také v aplikacích nejrůznějšího typu.

Do oblasti mobilního marketingu lze ale zahrnout samotnou výrobu webových stránek a e-shopů optimalizovaných pro zobrazení na jednotlivých mobilních zařízeních. Takováto úprava webu se nazývá responzivní design. Spadá sem i tvorba mobilních aplikací, jejichž stažení může být samo o sobě zpoplatněno nebo jich lze využít jako platformu pro zobrazování zmíněné textové a grafické reklamy nebo mohou být vytvořeny na základě poptávky zadavatele jako forma propagace nějakého výrobku či značky.

Videa spojená s tímto tématem:

Související termíny:

PPC – Pay Per Click

GeoTagging

HCI – Human Computer Interaction

QR code