GeoTagging

Co je GeoTagging?

GeoTagging

GeoTagging – někdy též nazýváno GeoCoding je určování polohy na základě přiřazování geografických dat (zeměpisné názvy, zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška) k daným médiím jako jsou například obrázky, videa nebo webové prezentace.

V obecné rovině slouží Geotagging k nalezení, přiřazení a zobrazení nejrůznějších informací týkajících se dané lokality na základě geografických informací o zeměpisné šířce a délce. Toho využívají nejrůznější služby, označované termínem „Location Based Services – LBS“, jako například Google Latitude nebo Foursquare k přesnému geografickému zacílení reklamních sdělení.

Praktickou ukázkou využití GeoTaggingu je platforma Cyclodeo propojující videozáznamy s projížděk na kole s mapovými podklady:

Související termíny:

Mobilní marketing