Sampling

Co je Sampling?

Sampling

Sampling je nástroj propagace používaný v marketingu a je odvozen od anglického slova sample, neboli vzorek. Podstatou samplingu tedy je propagace, nabízení a distribuce vzorků nějakého produktu. Lze se setkat i se službami, avšak v daleko menší míře. Cílem je představit spotřebitelům daný produkt a prezentovat jeho vlastnosti ve snaze přesvědčit spotřebitele ke koupi, a to pokud možno ihned na místě, popřípadě v budoucnosti. To se ovšem přímo odvíjí od použité formy.

Typickým příkladem samplingu jsou ochutnávky nejrůznějších potravin a nápojů – pomazánek, salámů, pečiva, kávy, piva, čokolád, sušenek, čajů a podobných v nákupních prostorách supermarketů a hypermarketů. Poměrně oblíbené je též zkoušení nejrůznějších drogistických výrobků, jako jsou krémy, balzámy či parfémy. Tento systém je založen na okamžité spotřebě a vyzkoušení.

Další oblíbenou formou je distribuce vzorků v nějakém balení, kdy spotřebitel není nucen k okamžité spotřebě. To je dáno buď charakterem výrobku, nebo formou distribuce. Typickým příkladem, kdy nemůže být spotřeba realizována ihned, je třeba šampón. Situací, kdy naopak způsob distribuce nepředpokládá okamžitou spotřebu a proto vyžaduje balení, je přibalování vzorků k tiskovinám.

Mezi formy samplingu řadíme také již zmíněné přibalování k tiskovinám, distribuci na ulici, nebo akcích nejrůznějšího typu. Typickým znakem produktů propagovaných formou samplingu je relativně nízká cena a častý nákup, jedná se o takzvané FMCG produkty.

V případě dražších a pro specifickou skupinu určených produktů je sampling využíván na pro cílovou skupinu specifických akcích, jako jsou konference, přehlídky, výstavy nebo pro tuto příležitost speciálně pořádané akce.

Související termíny:

Merchandising

Launch