Merchandising

Co je Merchandising?

Merchandising

Merchandising je odvětví marketingu zabývající se způsobem, jakým je zboží prodáváno a prezentováno ve fyzických prodejnách od malých prodejen, přes supermarkety až po velkoobchody a tvoří jeden ze základních pilířů takzvané podpory prodeje. Úzce také souvisí s termínem POS – místem prodeje.

V obecné rovině merchandising usiluje o to, aby byl produkt zákazníkům k dispozici v dostatečném množství, na správném místě, ve správnou dobu, prezentován žádoucím způsobem a tím došlo ke zvýšení prodeje, podílu na trhu nebo zisku. Zodpovědnost za realizaci merchandisingu nemají pouze prodejci, ale podílí se na ní také samotní výrobci a mnohdy také reklamní agentury.

Související termíny:

SKU – Stock Keeping Unit

Wobbler

Mystery shopping

Sampling