SKU – Stock Keeping Unit

Co je SKU – Stock Keeping Unit?

SKU - Stock keeping unit

SKU, celým názvem Stock Keeping Unit, je zkratka užívaná ve spojitosti se skladováním a prodejem a může nabývat dvou odlišných, avšak úzce souvisejících významů.

Prvním významem SKU je označení pro produkt splňující určité atributy v rámci skladových zásob, nebo prodaných kusů. To jak přesně jsou tyto atributy definovány, záleží do značné míry na tom, kdo a jak chce počet SKU počítat. V rámci rozdělení produktů na jednotlivé SKU většinou pracujeme s atributy jako je typ produktu, výrobce, velikost, obsah, objem, váha, materiál, barva, druh balení apod. Není však pravidlem uplatňovat pro rozdělení všechny atributy. Můžeme tak například sledovat počet prodaných kusů sirupu od konkrétního výrobce o objemu půllitru, avšak jako podstatný atribut už nebudeme považovat druh příchutě. V jiném rozdělení pak příchuť zahrnout můžeme, ale nebude nás zajímat objem balení.

V druhém případě pak Stock Keeping Unit označuje unikátní kód používaný pro identifikaci a odlišení konkrétního produktu. Tento kód bývá zpravidla složen z písmen a čísel, které samy o sobě jsou zkratkou nějakých atributů produktu a nesou tak v sobě jistý význam popisující produkt.

Video vysvětlující pojem Stock Keeping Unit (anglicky):

Související termíny:

Merchandising