Budget

Co je Budget?

Budget

Budget neboli rozpočet. V podnikové praxi se povětšinou jedná o firemní rozpočet, rozpočet na nějakou reklamní kampaň nebo projekt, avšak může se jednat též o budget nutný k chodu firmy. Může být stanovován jednak jednorázově na realizaci určité záležitosti, třeba na nákup nových firemních vozidel, nebo může být stanoven pro určité období, kupříkladu roční budget firmy na reklamu na internetu.

Přednáška na téma Firemní rozpočet:

Související výrazy:

Celkové náklady