Naposledy přidané výrazy

Celkové náklady

Co jsou Celkové náklady?

Celkové náklady

Celkové náklady, v mikroekonomické teorii zkráceně označované jako TC z anglického total costs, dostaneme jako součet fixních (FC) a variabilních (VC) nákladů. Z výše uvedeného vyplývá, že se celkové náklady se změnou velikosti produkce mění (obsahují v sobě VC). Při růstu výroby a tomu odpovídajících variabilních nákladů rostou i celkové náklady. Vlivem existence fixních nákladů však průměrné náklady na jeden výrobek klesají a naopak.

Související výrazy:

Režijní náklady

Fixní náklady

Variabilní náklady