Variabilní náklady

Co jsou Variabilní náklady?

Variabilní náklady

Variabilní náklady (v teorii používaná zkratka je VC) je typ nákladů, které se s objemem produkce mění. To znamená, že jsou tyto náklady přiřaditelné k určitému výrobku, nebo službě. Pokud tedy objem produkce roste, rostou i celkové variabilní náklady, jestliže produkce klesá, klesají celkové VC.

Typickým nositelem těchto nákladů jsou mzdy, materiál, energie, pohonné hmoty. V dlouhém období jsou veškeré náklady variabilní. V krátkém období existují ještě fixní náklady, které se se změnou velikosti produkce nemění. Součtem variabilních a fixních nákladů dostaneme celkové náklady, jejichž minimalizace je jedním z úkolů manažerů. Toho lze dosáhnout například tak, že od určitého počtu vyrobených kusů dává smysl koupit dražší výrobní zařízení, které svou efektivitou sníží variabilní náklady natolik, že celkové náklady klesnou.

Videa související s tímto pojmem:

Rostoucí výnosy z variabilního vstupu:

Klesající výnosy z variabilního vstupu:

Související termíny:

Fixní náklady

Celkové náklady

Přímé náklady

Nepřímé náklady