Fixní náklady

Co jsou Fixní náklady?

Fixní náklady

Fixní náklady, zkráceně FC z anglického fixed costs, je pojem používaný v podnikové ekonomice a mikroekonomické teorii, který označuje takové náklady, které se se změnou objemu produkce nemění. Nejsou tedy nijak přímo závislé na individuálních kusech produkce.

Typickým příkladem je koupě, nebo pronájem prostor pro podnikání a nákup výrobního zařízení. Pokud si tedy pronajmu prostory, je jedno zda v nich obsloužím 10 či 1000 zákazníků měsíčně, cena bude stále stejná. Do účetnictví se tyto náklady zapisují jako odpisy, což umožňuje započítávat je do kalkulací po několik po sobě jdoucích účetních období. Je důležité zmínit, že fixní náklady existují pouze v krátkém období, v dlouhém období jsou všechny náklady variabilní. Variabilní náklady jsou náklady, které se naopak při změně objemu produkce mění.

Související termíny:

Variabilní náklady

Celkové náklady

Přímé náklady

Nepřímé náklady