Nepřímé náklady

Co jsou Nepřímé náklady?

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady je termín označující druh nákladů, které není možné jednoznačně spojit s určitým subjektem, nebo objektem ve společnosti. Nelze tedy říci, že ten daný produkt, pracovník nebo úsek je zodpovědný za existenci tohoto nákladu.

V podnikové praxi jsou proto nepřímé náklady rozpočítávány, neboli rozpouštěny ve firmě na základě stanoveného parametru, kterým může být například počet normohodin, počet pracovníků, velikost podlahové plochy, počet najetých kilometrů a tak podobně. Souvisejícím termínem jsou přímé náklady, které lze naopak jednoznačně přiřadit.

Související termíny:

Režijní náklady

Přímé náklady

Celkové náklady

Fixní náklady

Variabilní náklady